När du kollar runt hos Origoo så kan du se ett flertal LED-termer som du kanske inte har hört förut. Nedan så försöker vi förklara, så gott vi kan, vad de olika orden betyder.

RA-VÄRDE/FÄRGÅTERGIVNING: Färgåtergivning, som vi även kallar RA värde eller CRI, handlar i stort om hur bra en ljuskälla är på att återge ett objekts naturliga färg. Den bästa färgåtergivningen vid fullt dagsljus motsvaras av värdet 100 på RA-skalan (med intervallet 0-100). Den normala LED-färgåtergivningen är 80 RA vilket motsvarar det som energimyndigheten rekommenderar som ett minimum. Hos Origoo hittar du LED-lampor med RA-värde på 80-95. Särskilt de tidiga LED-lamporna var bra på att skapa hög ljusstyrka men var inte särskilt bra på att återge naturliga färger. Detta har förbättrats avsevärt med utvecklingen av LED-teknologin. Om man jämför RA-värdet med en traditionell glödlampa så har den ett RA-värde på ungefär 99 vilket är mycket nära normalt dagsljus. Men för normalt vardagsbruk så kommer man inte upptäcka någon skillnad mellan 100RA och 80RA.

KELVIN/FÄRGTEMPERATUR: Färgtemperaturen är ett värde för att beskriva om ljuset från LED-lampan är varmt, kallt eller färgat. För färgtemperatur används ett mätvärde som kallas Kelvin. Lägre Kelvin-tal visar på varmt ljus medan högre Kelvin-tal avser ett starkt men vitt ljus. För vardagsbruk rekommenderar energimyndigheten att man väljer en LED-lampa som har minst 2700K och som då skapar ett varmt ljus vilket påminner om glödlampans ljus. Den normala färgtemperaturen på en LED-belysning är 2700-3200 Kelvin och är det som vi använder i Sverige.

LIVSLÄNGD: Livslängd är vad namnet antyder och här framgår den förväntade livslängden för LED-lampan. LED-lampor har normalt en livslängd på 10 000 till 50 000 timmar. Vanliga glödlampor har jämförelsevis en livslängd på 1000 timmar så här kan du spara in verkligt mycket pengar och energi. Det finns däremot inte någon garanti för livslängd. Detta beror på att livslängden för en LED-lampa påverkas i stor utsträckning av hur man hanterar den. Ju enklare den kan bli av med värme desto längre tid räcker den.

LUMEN: Lumen är ett ganska viktigt tal när du tittar på LED-lampor. Lumen är ett värde på hur mycket ljus en lampa avger. Med vanliga glödlampor bedömer man ljusstyrkan baserat på lampans Watt. På så sätt kan man se att en glödlampa på 25W ger mindre ljus än en på 40watt. Watt visar dock egentligen bara hur mycket energi lampan använder och inte hur mycket ljus den avger. Här beskriver lumen den exakta ljusstyrkan som en viss ljuskälla avger. Till exempel motsvaras 25W för en glödlampa av 250 lumen på en LED-lampa. En normal LED-lampa använder 3W för att avge samma ljus som fås från en 25W glödlampa.

SOCKEL: Här beskrivs den typ av sockel som LED-lampan är försedd med. Det finns många olika slags sockeltyper, för olika lampor och olika belysningsapparaturer, och en sockel anges alltid som en kod.

E27 är den ”traditionella” och mest använda stora sockeln för skruvgängade glödlampa. E27 LED används för ljuskällor på 230 Volt.

E14 är den ”lilla versionen” av E27, alltså med skruvgängad sockel. För glödlampor så används denna sockel främst till mindre ljuskällor och finns därmed oftast i mindre lampor. Nu förtiden finns även denna sockel för ”ekonomilampor” och LED-lampor. E14 används för ljuskällor på 230 Volt.

GU10 är en nyare version för 230 Volts eluttag och används med halogenlampor och LED-lampor. GU10 LED placeras i lampans uttag och vrids enkelt på plats. Ofta använd för punktbelysning.

R7s är en halogenlampa till exempel för arbetsbelysning, vägglampor och golvlampor, normalt 230 Volt.

GU5.3 är en liten 12 Volts stiftsockel för halogenlampor och LED-lampor. Gu5.3 LED används främst för punktbelysning.

G9 är en liten 230 Volts halogen stiftsockel där lampan helt enkelt trycks in i uttaget. G9 LED används för halogenlampor och LED-lampor.

GY6,35 är också en 12V lågspänningslampa till halogenlampa med stift. 6,35 indikerar att det finns 6,35 mm mellan mittpunkterna av de två stiften på LED-lampan. GY6.35 kan också ha dimeffekt.

G4 är den mest kända halogenlampan med stiftkontakt och låg spänning (12V) som ofta finns i många av de små inbyggda punktbelysningarna i kök, badrum, o.s.v., med 12 Volt. Siffran 4 betyder att det finns 4 mm mellanrum från mittpunkt till mittpunkt av stiften. Denna lampa finns som halogenlampa och G4 LED-lampa.

Hur kraftig skall min LED lampa vara?
Många begår det misstag vid att köpa en för svag LED lampa. Som vanlig spotbelysning var du nu har en 35W halogen skal du ha ca. 5W i din LED lampa. Köp gärna en starkare som kan ljusdämpas, så du alltid har möjlighet för ekstra ljus.

En LED lampans ljusstyrka anger, hurr mycket ljus LED lampan lyser med. En LED lampans ljusstyrka mätts i lumen som till en viss grad hänger tillsammans med wattagen. Du skall tänka på att ljusstyrkan inte kan användas till något om inte ljuset refletreras av något. I praktik betyder det att ju större partier med fönster du har var ljuset försvinner ut ur huset, ju mera ljus har du användning för.

Hur lång tid håller en LED lampa?
En LED lampans livstid är mycket längre än en traditionell ljuslykta. Vanlig päron glödlampa har en livstid på bara ca. 1.000 timmar, var en LED lampa kan leva upp till 100.000 timmar,eller 100 år. Ju bättre din LED lampa kan komma av med värmen, ju längre håller den. En LED lampa blir långt från så varm som en vanlig ljuslykta som använder ca 80 % av energien på att utveckla värme i stället för att ge ljus. En LED lampa kan precis det motsatta, och det är grunden till att din LED lampa använder så lite ström.

Är det skillnad på vanligt ljus och LED ljus?
Ja, det är skillnad. Då LED är elektronisk ljus, kan man välja bland många fler färgtemperaturer – alltså färgen på det ljus din LED glödlampa utsänder. Färgtemperaturen beskriver ljusets egna färg och berättar, om ljuset verkar varmt eller kallt. Färgtemperatur anges i Kelvin (K), och skalan går från 0 till 10.000 K. Ju lägre temperatur, desto varmare ljus. F.eks. har en glödlampa en färgtemperatur på ca. 2.800 K, medans vår LED ljus ligger på 2.800-3.500 K.

Kan en LED lampa ljusdämpas?
Ja, det kan många av våra LED glödlampor. Du skall dock vara uppmärksam på att du möjligvis får användning för en ny ljusdämper om den inte är beräknad till LED. Några vanliga ljusdämpare till 12V fungerar fint med LED ljus, men det vet du först när du tillsluter en dämpbar LED glödlampa till den. Under varje LED glödlampa i butiken är det angivet om den kan ljusdämpas.

Vid användning av LED 12V som GU5.3 och G4 skall du i många tillfällen använda en ny transformator som kan ljusdämpas. Har du i förväg en av de store tunga transformer är det en sannolikhet för att du vill kunna dämpa din 12V LED utan att köpa ny LED transformer.

Passar en LED i min lampa?
Ja, med största sannolikhet. Det är sådan, att LED glödlampor heter det samma som den vanliga glödlampan som nu snart ska utgå. Avänder du nu en E27 glödlampa eller en Gu10 glödlampa, heter LED glödlampan det samma och passar därför alltid i lampans sokkel. Där var du skall vara lite uppmärksam på är, hur lång LED glödlampa är och hur stor diameteren är. På alla våra LED glödlampor har vi angivet precis hur stora de är, så du enkelt kan mäta om den passar.

Vilka fördelar är det med LED lampor?

  • En LED lampa har en extrem låg energiförbruk.
  • En LED lampa har en lång livstid normalt 25-100 år.
  • En LED lampa är billigast set i förhållande till pris, energiförbruk och livstiden.
  • En LED lampa tänder med det samma – det är ingen uppstartstid som på andra energibesparande glödlampor.
  • En LED lampa fås med både kallt och varmt vit ljus,samt alla andra färger.
  • En LED lampa är robust och tål stöt och vibrationer.
  • En LED lampa fås i många storlekar och former.
  • En LED lampa är särskilt god till spots och downlights.
  • En LED lampa innehåller inte kviksilver och förorener inte.