LED lampor med COB teknologi är en vidareutveckling av den traditionella LED vi känner. Principet är, att man packar en serie mycket små COB LEDer tät på varandra så att de tillsammans utgör en stor LED. Omkring LEDen är det påfört ett särskilt polymermaterial som beskyddar LEDen. COB LEDerne är monterat på en aluminiumsplatta som snabbt och effektivt leder värmen bort, vilket förbreder effektiviteten och livstiden. COB LEDer är kännt för sitt stora lysudbytter som ger helt på till 249 lumen pr. watt. GU10 COB LED lampan är därför något starkare än vanliga LEDer.  COB teknologin är förhållandesvis ny och därför kan de vara en aning dyrare än vanliga LED lampor.

Written by Rune Pjedsted